Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Algemene Ledenvergadering + Agenda

terug naar overzicht

Woensdag, 21 oktober 2020

Op maandag 26 oktober wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. De geplande vergadering in april kon door corona niet doorgaan.

Met de huidige coronaregels is het aantal deelnemers aan de Algemene Ledenvergadering beperkt tot 30 personen. Dit betekend dat aanmelden verplicht is. Het aanmelden kan via e-mail: secretaris@poepenkolk.nl onder vermelding van: naam, adres, pc + plaats en telefoonnummer.
U krijgt een bevestiging. Een paar dagen voor de vergadering worden de agenda de conceptverslagen gemaild.

Datum: Maandag 26 oktober, aanvang 19.30 uur
Plaats: ’t Huiken, Lange Wijden 33 Elburg


AGENDA

1.Opening
 
2.Ontvallen leden 

3.Mededelingen 

4.Notulen Algemene Ledenvergadering 2019 

5.Jaarverslag secretaris 2019 

6.Financieel verslag penningmeester 

7.Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid 

8.Bestuursverkiezing
    Volgens het rooster zijn dit jaar aftredend:
    -Mevr. Willemien van der Hoek (herkiesbaar)
    -Dhr. Martien Wolf (herkiesbaar)
    Dhr. Joop Wijnbelt stopt als bestuurslid
    Het bestuur draagt dhr. Koen Smit en dhr. Rico Smit voor als bestuurslid

9.Rondvraag
 
10.Sluiting