P1

naam P1 af 22-apr 6-mei 20-mei 3-jun 17-jun naam CM 1 22-apr 6-mei 20-mei 3-jun 17-jun
1 N.de Boer 5 2 2 1 1 1 2 1 N.de Boer 27,19 6,75 11,85 3,92 3,23 1,44
2 M.B.Olthuis 8 5 4 2 1 5 1 2 B.Reezigt 14,47 4,87 4,15 2,91 1,62 0,92
3 B.Reezigt 8 4 4 1 2 2 3 3 M.B.Olthuis 12,68 0,52 5,95 3,49 0,13 2,59
4 A.Elskamp 11 25 2 2 3 4 25 4 H.Fix 12,41 8,33 0,00 2,66 1,42 0,00
5 E.v Kolthoorn 12 4 4 4 4 1 3 5 E.v Kolthoorn 11,88 5,26 1,18 2,50 2,26 0,68
6 W.v Hee 12 7 3 3 5 7 1 6 J.Hofmeijer 11,32 5,54 2,50 1,19 0,93 1,16
7 J.Hofmeijer 12 4 3 3 4 4 2 7 A.Elskamp 7,25 1,00 3,26 2,54 0,45 0,00
8 B.v Loenen 13 6 1 4 5 3 6 8 W.v Hee 4,86 0,62 1,43 1,39 0,00 1,42
9 H.Fix 31 25 1 25 2 3 25 9 B.v Loenen 4,15 1,04 1,58 0,39 1,14 0,00
10 H.Dokter 55 25 25 25 3 2 25 10 H.Dokter 2,62 0,00 0,00 1,30 1,32 0,00