Oprichting

Oprichting Hengelsportvereniging "De Poepenkolk"

Het gedeelte van de stadsgracht rond het Bolwerk wordt Poepenkolk genoemd. H.G. Haasloop Werner vermeldt in het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden:,, Het Zuidelijk gedeelte der buitengracht is, onder benaming van Poepenkolk bekend, terwijl de overlevering wil, dat aldaar, in het jaar 1480,bij de onverhoedschen overval van Lintelo, onderscheidene ruiters (Bovenlanders, schimpenderwijze Poepen genoemd) zouden verdronken zijn "In het Etymologisch woordenboek van J.de Vries staat echter dat het woord Poepen als scheldnaam voor Duitsers pas in het tijdvak 1613-1619 voor het eerst genoemd is. Tussen het voorval en de naamgeving zit tenminste 140 jaar. In het register op het Oud-Archief Elburg komt de topografische aanduiding Poepenkolk helemaal niet voor. Zodat de naam van dit gracht- gedeelte niet zo oud kan zijn als H.G. Haasloop Werner suggereert.Wellicht is het woord aan zijn levendige fantasie ontsproten.

Persoonlijk denk ik dat de naamverklaring gezocht moet worden in de normale betekenis van het woord poep. Onder de Goorbrug was een openbare Poepplaats. Ook deed men vaak zijn behoefte op een beschutte plaats achter de bosjes van het Bolwerk vanouds het dichtst begroeide deel van de wal. Een regel uit de instructie van de stadsdiender uit het jaar 1787 luidt: hij sal sorg dragen dat er door jongens geen onrijnigheijd op de wallen geschied .

Hengelsportvereniging

Misschien zou deze wat populaire naam in onbruik zijn geraakt na de aanleg van de riolering, ware het niet dat de plaatselijke Hengelsportvereniging deze naam heeft aangenomen.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd het gedeelte van de gracht achter het Bolwerk gepacht door een aantal sportvissers, die enkele jaren later een officiƫle Hengelsport Vereniging oprichtten. De HSV De Poepenkolk heeft nu de gehele stadsgracht in pacht. In de zomer van 1984 interviewde R.Schraa de oud - IJselmeervisser J.Broekhuizen, een van de oprichters van de vereniging. Zijn grote wens was: een schone gracht. De Grachten en wallen zijn de eerste kennismaking met Elburg en het zou jammer zijn als Elburg verpaupert door aanzicht gracht.

Bron: "Arent thoe Boecop" uitgave December 1986 nummer 33