Jaarverslag 2019

Bestuur
- In 2019 zijn er 9 bestuursvergaderingen geweest. Er zijn thema-avonden bijgewoond van Sportvisserij Ned. en
  Sportvisserij MidWest Ned.
- Er is overleg geweest met de gemeente Elburg over:
- De trailerhelling omdat daar gebouwd gaat worden. Er komt een nieuwe trailerhelling.
- Clubgebouw Oude Bleeksweg. De grond is zwaar vervuild en er is bestemmingsplan wijziging
  nodig, want de bestemming is wonen. De hele procedure kan 3 tot 5 jaar duren.
- De groei van struiken langs de gracht. Deze zijn gekapt.
- Sportakkoord gemeente Elburg.
- Klachten van booteigenaren over het vissen in de haven.
- Er is overleg geweest met het Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente over het inrichten van de brandvijver bij
  ’t Huiken als hoog bezette karpervijver. Het baggeren van de watergangen begint begin 2020.
- In de haven wordt het nachtvissen, in kom van de oude haven bij de botters t/m het
  havenkantoor, verboden van 24.00 tot 6.00 uur. Dit geldt vanaf de kant en met een boot.
- leden met een landelijke NachtVIStoestemming van Sportvisserij Nederland hoeven geen nachtvisvergunning van
  de vereniging meer te kopen.
- Gerald Vierhout en Henry Vis, 2 leden van onze vereniging, hebben de Predatortour 2018 gewonnen en mogen zich
  Europees kampioen roofvissen noemen. In maart 2019 zijn ze op de jaarlijkse gemeentelijk huldiging van
  kampioenen gehuldigd. Daarnaast mochten ze de Jo Huisman Trofee in ontvangst nemen.
- Op de Algemene Ledenvergadering in maart 2019 hebben 30 leden de presentielijst getekend.

Samenstelling bestuur en rooster van aftreden

Bestuurslid Functie
2017
2018
2019
2020
2021
2022
G. Berghorst
Voorzitter

X


X

G. Kroneman 
Secretaris


X


X
Mevr. W. van der Hoek 
Penningmeester
X


X

J. Wijnbelt 
Alg. bestuurslid

X


X

M. Wolf 
Jeugdcommissie / 2e Voorzitter
X


X

Johan van Loo
Jeugdcommissie

nieuw
X

X
J. Broekhuizen  
Wedstrijdcommissie 


nieuw
      
X
Jordy van Loo 
Visstandbeheer /  
2e secretaris - 2e penningmeester 

X


X

Vacant  
Alg. bestuurslid
 
Ereleden
- dhr. J. Bonhof (per 24-03-2016)
- dhr. E. van Kolthoorn (per 29-03-2018)

Aantal leden
 2015
 2016
 2017
 2018
2019
Vispas
 2570
 2526
 2787
2958
 3201
Jeugd Vispas 
 323
 312
 315
 291
 294
Extra Vispas 
 351
 406
 465
 451
 455
Totaal Leden 
 3244
 3244
 3567
 3700
3950

Uitslag seniorencompetitie 2019  

Algemeen clubkampioen
 1
N. de Boer 
 2
M.B. Olthuis
 3
E. v Kolthoorn

Maatse vis gracht zat. P1
Maatse vis gracht do. P2
Gew. comp. Strekdam  
1
N. de Boer
B. Reezigt 
N. de Boer             
2
J. Hofmeijer
M.B.Olthuis   
A. Schoonhoven  
3
E.v Kolthoorn          
N. de Boer 
M.B. Olthuis           

Uitslag jeugd 2019

Uitslag jeugdcompetitie gracht 2019
Groep A 12 +
Groep B 12 - 
Streetfish Competitie
Doodaas wedstrijd 
Marc van Hoek
Roan Veldwijk  
Owen van Boven
Matteh Vos
Gerald Polinder 
Thijs Pater          
Wolf v d Weij
Jorien Westerink
Levi van ‘t Veen           
Mateh Kroon           
Arnoud van Wijhe
Thijs Pater

Jeugd
- Er is een schoonmaakactie gehouden in de haven van Elburg, waarbij alle boten en touwen ontdaan zijn van 
  haakjes, lijnen en ander vismateriaal. Ook is het stuk tussen de boten gedaan waar de vaste stok wedstrijden
  plaatsvinden.
- We zijn opnieuw naar Tom's Creek in Lelystad geweest, om met 24 man een ochtend te vissen op steur en meerval.
- Dit jaar hebben we in totaal 5 vislessen verzorgd aan 138 kinderen op de basisschool.
- 31 augustus was er de jeugdvisdag in Zeewolde, waar 90 kinderen konden kennismaken met diverse
  hengelsportactiviteiten, zoals roofvissen, karpervissen, feedervissen en vaste stok vissen. De jeugdcommissie heeft
  hierbij geassisteerd met 5 vrijwilligers en er deden 18 jeugdleden van onze vereniging mee.
- Feestavond: Meer dan 35 jeugdleden hebben een prachtige avond gehad met patat, ijsco, bingo en een mooie
  verloting (mede mogelijk gemaakt door leden die visspullen die ze niet gebruiken te schenken aan de
  jeugdcommissie waarvoor onze hartelijke dank). Ook hadden we een fotowedstrijd waarbij zo'n 140 foto's ingestuurd
  zijn. Winnaar is Jorian Beijeman.
- Sponsoren: Bekers voor de vaste stok competitie werden gesponsord door Van Norel Installatie uit Oosterwolde. 
  Hoofdsponsor is Zunnebeld uit Zwolle. Verdere sponsoren: Fox Rage, Spro Sports International, ESB Shipping, 
  Boni, Het Bottertje, Casa Picolo en Restaurant Lucca.
- Voor de jeugd niet ouder dan 14 jaar (peildatum 1 januari) is er een gratis jeugdvergunning.
  Je mag alleen met 1 hengel en je mag alleen vissen met brood, maden, wormen, deeg of mais.
  De gratis jeugdvergunning is alleen te verkrijgen via onze website.

Internet
Wilt u op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen binnen onze vereniging zoals de uitslagen van de wedstrijden, zie dan onze website www.poepenkolk.nl welke door dhr. Reezigt actueel wordt gehouden of op facebook https://nl-nl.facebook.com/poepenkolk.

De secretaris