Visreglement haven en havenkanaal


 1. Naast de wettelijke regels, de algemene voorwaarden bij de Vispas, en alle regels van Sportvisserij Nederland en Midwest Nederland, zijn de volgende aanvullende regels van toepassing voor het vissen in de haven en het havenkanaal van Elburg.
 2. Het looprecht op de gemeentelijke steigers aan de zijde van de N309 van de haven en het havenkanaal is beperkt tot de leden van HSV De Poepenkolk.
 3. Het is verboden te vissen vanaf de steigers met een dag- of weekvergunning.
 4. Het is verboden te vissen vanaf de steigers in de binnenkom nabij het havenkantoor van juni t/m september.
 5. Het is verboden te vissen vanaf de steigers rondom het havenkantoor.
 6. Nachtvissen mag voor niet leden alleen met een nachtvispas van de HSV De Poepenkolk. Leden van HSV De Poepenkolk mogen ook nachtvissen met een landelijke NachtVIStoestemming van Sportvisserij Nederland. Nachtvissen is verboden van 24.00 tot 6.00 uur, vanaf het begin van de haven bij de botters tot en met het havenkantoor. Dit geldt vanaf de kant en met de boot, zie kaart.
 7. Het is verboden vis mee te nemen, met uitzondering van 10 aasvissen per dag voor eigen gebruik. Het is verboden om snoek, snoekbaars, baars of ruisvoorn mee te nemen, weg te geven of te verkopen.
 8. Het is verboden met opzet zodanig te “vissen” dat er vis vals gehaakt wordt, of te dreggen. Bij constatering word de vispas ingenomen.
 9. Tijdens het vissen op snoek, snoekbaars of baars is het verplicht een schepnet, onthaakmat en onthaaktang bij je te hebben.
 10. Wedstrijden moeten worden aangevraagd bij de secretaris. (secretaris@poepenkolk.nl) Pas na dat het verschuldigde bedrag is overgemaakt krijgt men toestemming.
 11. Iedere visser moet voor aanvang van een wedstrijd het wedstrijdparcours verlaten. Tijdens de wedstrijd is het voor niet deelnemers verboden om zich in het wedstrijdparcours te begeven.
 12. Het is ten strengste verboden je op de boten begeven.
 13. Aanwijzingen van de havenmeester moeten onmiddellijk opgevolgd worden.
 14. Het parkeren in het blauwe zone vak aan de haven bij de botters is verboden. Het kortstondig visspullen laden en lossen, ook buiten het blauwe zone vak, is toegestaan. Er is op korte loopafstand, op de grote parkeerplaats de Oude Vos, meer dan genoeg parkeerruimte.
 15. Houd rekening met de bewoners rondom de haven en havenkanaal. Denk aan parkeer- en geluidsoverlast en wild toiletteren. Het toilet bij de botters zijn de hele winter open.
 16. Laat geen afval achter op de visplaats. Bij het verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn. Dit geldt ook voor afval die anderen hebben achtergelaten.
 17. Bij overtreding van de regels kan de verenigingscontroleur of een bestuurslid uw vispas of, dag- of weekvergunning innemen en wordt de gemeentelijke BOA of politie ingelicht.

Bestuur H.S.V. De Poepenkolk

2022-09