Visdocumenten

Voor wie is welk document?

Als sportvisser heb je altijd en overal een visvergunning van de visrechthebbende nodig is. In de meeste gevallen is dat een hengelsportvereniging. Maar het kan ook een gemeente of een beroepsvisser zijn. Alle leden van de aangesloten verenigingen krijgen daarom een VISpas, jeugdVISpas of zeeVISpas.

Hieronder wordt per visdocument aangegeven voor wie dit bedoeld is.

VISpas

De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van een sportvisser. Op de VISpas staat van welke vereniging hij/zij lid is. Tezamen met de bijbehorende 'Lijsten van viswateren' is de VISpas tevens de visvergunning. Gevist mag worden in de wateren die genoemd staan in die lijst(en). Er is in ieder geval een landelijke lijst. Verder kan er een federatieve en verenigingslijst bij zitten. Om mee te mogen doen met federatieve en landelijke viswedstrijden is ook een VISpas noodzakelijk.

Wat is een VISpas en voor wie:
- 14 jaar of ouder
- Bewijs van lidmaatschap
- Visvergunning
- 2 Hengels
- Alle aassoorten
- Uitgebreide lijsten van wateren
- Zoete en 'zoute' wedstrijden
- Volledige landelijke afdracht
- Federatieve afdracht
- Verenigingscontributie

De vissende jeugd

Welke visvergunning hebben zij nu precies nodig? 
Onder jeugd wordt verstaan: jongeren met een leeftijd tot 14 jaar. De peildatum is 1 januari.
Voor de jeugd zijn er vier mogelijkheden:

- Een jeugdVISpas. De mogelijkheden zijn gelijk aan die van de VISpas. Het is namelijk een bewijs van lidmaatschap en een vergunning om te vissen met twee hengels en alle aassoorten. Maar er wordt een lagere landelijke afdracht voor gerekend dan voor de VISpas. Hierdoor wordt het voor de jeugd die wil vissen met twee hengels, of op roofvis, goedkoper. Ook als een jeugdlid mee wil doen aan vereniging, federatieve of landelijke viswedstrijden, dan heeft hij of zij een jeugdVISpas nodig.

- De vereniging heeft speciaal voor de jeugd tot 14 jaar een GRATISverenigingsvergunning waarmee gevist mag worden met één hengel en beperkte aassoorten zoals brood en maden. Met deze verenigingsvergunning mag niet op roofvis gevist worden. Met deze GRATIS verenigingsvergunning mag je meedoen aan alle witvis activiteiten van de vereniging. Deze GRATIS verenigingsvergunning is hier te bestellen.

- Onder begeleiding van een volwassene met een geldige visvergunning mogen jeugdleden zonder vergunning vissen met één hengel en beperkte aassoorten. Dit biedt de jeugd een eenvoudige entree om te gaan vissen. Zodra ze alleen gaan vissen dan hebben ze wel zelf een vergunning nodig. 

Maar met jeugdVISpas
- Bewijs van lidmaatschap
- Visvergunning
- Alle aassoorten
- Uitgebreide lijsten van wateren
- 'zoete' & 'zoute' wedstrijden
- Gereduceerde landelijke afdracht
- Federatieve afdracht
- Verenigingscontributie

Lid van meerdere verenigingen

Diverse sportvissers zijn lid van meerdere hengelsportverenigingen. Deze sportvissers hoeven slechts bij één vereniging de landelijke afdracht te betalen. Voor de vereniging maakt dit eigenlijk niets uit. Omdat ze in beide gevallen toch het volledige verenigingsdeel ontvangen. Hoe wordt nu bepaald bij welke vereniging de sportvisser de afdracht betaalt? Zodra alle verenigingen hun ledengegevens hebben aangeleverd bij Sportvisserij Nederland, kan worden bezien hoeveel sportvissers er nu werkelijk van meerdere verenigingen lid zijn. Daarna wordt per sportvisser bepaald bij welke vereniging de landelijke afdracht moet worden betaald. Hierbij wordt gekeken welke van zijn/haar verenigingen het dichtst bij zijn woonadres is gevestigd (dit aan de hand van de postcodes). Via de dichtstbijzijnde vereniging moet dan de landelijke afdracht aan Sportvisserij Nederland worden betaald. Elke vereniging krijgt aan het eind van de maand oktober van Sportvisserij Nederland door, voor welke bij hen aangesloten sportvissers geen afdracht hoeft te worden betaald (wel administratiekosten:). Omdat de VISpas tevens het bewijs van lidmaatschap van de vereniging is, komt er voor deze sportvissers wel een VISpas.

kleine VISpas

Voor de sportvissers die geen lid zijn van een aangesloten hengelsportvereniging is er Kleine VISpas. Met de Kleine VISpas kun je met één hengel en een beperkt aantal aassoorten in een beperkt aantal wateren vissen die zijn opgenomen in de bijhorende Kleine Lijst van Viswateren. De Kleine VISpas vormt samen met de Kleine Lijst van Viswateren (PDF) de visvergunning (schriftelijke toestemming).

Wat is een kleine VISpas en voor wie
- Alle leeftijden
- Visvergunning
- Beperkte aassoorten
- Kleine lijst van wateren
- Landelijke bijdrage

MeeVIStoestemming

De MeeVistoestemming is een schriftelijke toestemming voor één persoon om één dag gratis mee te mogen vissen met een VISpashouder in een landelijk ingebracht water in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. Als lid van een aangesloten hengelsportvereniging (VISpashouder) kun je dus familie, vrienden of kennissen die geïnteresseerd zijn gratis een dag meenemen om kennis te maken met het vissen.Je kunt maximaal drie keer iemand meenemen en alleen met 3 verschillende mensen. Iemand kan ook slechts 1 keer meevissen, daarna zal deze persoon zelf een VISpas moeten aanschaffen. 

Lijsten van Viswateren

Samen met je VISpas of Kleine VISpas vormt je Lijst van viswateren de schriftelijke toestemming om ergens te mogen vissen. In de lijsten van viswateren zijn de wateren opgenomen, waar je mag vissen met het betreffende document. We onderscheiden twee soorten lijsten met viswateren: De Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren, behorende bij de VISpas  en de Kleine lijst van viswateren, behorende bij de Kleine VISpas.
Let op: vanaf 1 januari 2015 is ook de VISplanner – in combinatie met de VISpas – wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan, te mogen vissen. Het ‘dikke boekje’ hoeft dus niet meer mee naar de waterkant.