Jaarverslag 2018

Bestuur
- In 2018 zijn er 9 bestuursvergaderingen geweest. Er zijn vergaderingen en thema-avonden bijgewoond van
  Sportvisserij Ned. en Sportvisserij MidWest Ned.
- Er is overleg geweest met de gemeente Elburg over:
  - Modder parkeren havenkanaal. De strook tussen het fietspad en het voetpad is verhard.
  - Gebruik toiletten in de winter. De toiletgebouwen zijn de hele winter open.
  - Vuilnisbakken langs de haven. De ondergrondse afvalcontainer bij het havenkantoor is open.
  - De trailerhelling omdat daar gebouwd gaat worden. De trailerhelling blijft.
  - Het afsluiten voor auto’s van de Puttenerallee. De zienswijze tegen de afsluiting is afgewezen. 
    Volgens de jurist van Sportvisserij NL. is een bekeuring aanvechtbaar.
  - Clubgebouw Oude Bleeksweg. De hele procedure kan 3 tot 5 jaar duren.
  - De groei van struiken langs de gracht. Deze zijn gekapt.
- Er is overleg geweest met het Waterschap Vallei en Veluwe over het inrichten van de brandvijver bij ’t Huiken als
  hoog bezette karpervijver.
- Door adequaat ingrijpen van de jeugdcommissie tijdens de droogte, zijn heel wat vissen gered in de vijvers bij de Palaver 
- Een gedeelte van de gracht is gemaaid door Van de Put, gelijk met de reguliere maaibeurt voor het waterschap. We
  mogen de gracht alleen in gedeeltes maaien en ook mogen we de planten niet gelijk met de bodem afmaaien.
- Karperuitzet gracht: Er zijn 122 mooie karpers uitgezet, ongeveer 150 kilo.
- Gerald Vierhout en Henry Vis, 2 leden van onze vereniging, hebben de Predatortour 2018 gewonnen en mogen
  zich Europees kampioen roofvissen noemen.
- J. Wijnbelt is gestopt als verenigingscontroleur. We zijn opzoek naar een nieuwe controleur.
- Op de Algemene Ledenvergadering in maart 2018 hebben 34 leden de presentielijst getekend.
- Op de ALV is de scheidende voorzitter E. van Kolthoorn, na 37 jaar allerlei bestuursfuncties te hebben vervult
  waarvan en de laatste 8 jaar als voorzitter, tot erelid van de vereniging benoemd en wordt hem tevens de Zilveren
  Erespeld toegekend door Sportvisserij MidWest Ned. Tot nieuwe voorzitter wordt G. Berghorst gekozen. 

Samenstelling bestuur en rooster van aftreden

Bestuurslid Functie
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
G. Berghorst
Voorzitter


X


X

G. Kroneman 
Secretaris
nieuw


X

X
Mevr. W. van der Hoek 
Penningmeester

X


X
 
J. Wijnbelt 
Alg. bestuurslid


X


X
 
M. Wolf 
Jeugdcommissie / 2e Voorzitter

X


X
 
Johan van Loo
Jeugdcommissie


nieuw
X
X
J. Broekhuizen  
Wedstrijdcommissie nieuw 
X
Jordy van Loo 
Visstandbeheer /  
2e secretaris - 2e penningmeester 
nieuw

X


X
 
Vacant  
Alg. bestuurslid
  
De bestuursleden Jan der Sar en René Albouts hebben in 2018 hun bestuursfunctie neergelegd. 

Ereleden
- dhr. J. Bonhof (per 24-03-2016)
- dhr. E. van Kolthoorn (per 29-03-2018)
- Ons erelid dhr. G.J. Verwoert (per 26-03-2009) is in 2018 overleden.

Aantal leden
 2015
 2016
 2017
 2018
Vispas
 2570
 2526
 2787
2958
Jeugd Vispas 
 323
 312
 315
 291
Extra Vispas 
 351
 406
 465
 451
Totaal Leden 
 3244
 3244
 3567
 3700


Uitslag seniorencompetitie 2018  

Algemeen clubkampioen
 1
E. v Kolthoorn 
 2
J.Hofmeijer
 3
A. Elskamp 

Maatse vis gracht zat. P1
Maatse vis gracht do. P2
Gew. comp. Strekdam  
1
E.v Kolthoorn  
B. Reezigt 
J.Hofmeijer  
2
J.Hofmeijer
E. v Kolthoorn   
M.B. Olthuis  
3
A. Elskamp  
R. Albouts  
H. Fix  

Uitslag jeugdcompetitie 2018

Groep A (12 jaar en ouder
Groep B (8 t/m 11 jaar) 
Manouk de Vries
Gerjan Polinder  
Gerald Polinder 
Marc v Hoek 
Herbert Smit  
Daan Veldwijk  

Jeugd
- De prijzen van de jeugdcompetitie zijn op een feestelijke avond in ’t Huiken uitgereikt. De bekers zijn aangeboden
  door Installatiebedrijf Van Norel uit Oosterwolde.
- De vereniging heeft 3 nieuwe Viscoaches: Gerrit Karzijn, Johan van Loo en Leon Tukker en 2 nieuwe vismeester
  Sander Wolf en Harco van de Berg.
- Er zijn 7 vislessen gegeven met in totaal 226 kinderen die deze lessen hebben ontvangen.
- De sponsor streetfish wedstrijd op 10 maart voor ALPE D’HUZES heeft € 2.750 opgebracht.
- Verdere jeugdactiviteiten: vaste stok wedstrijd haven, streetfishcompetitie met HSV de Snoek uit Harderwijk,
  schoonmaakactie van de haven en gracht, vaste stok karperwedstrijd tegen Harderwijk in de Plas van Beek in
  Harderwijk, karper weekend, koppelwedstrijd ouder kind, steur/meerval vissen bij Tom’s Creek, en de doodaas 
  wedstrijd havenkanaal.
- De karperuitzet in de gracht is samen met een groep van 11 jeugdleden gedaan.
- Alle activiteiten voor de jeugd zijn onmogelijk zonder de vele sponsors en alle vrijwilligers.

Internet
Wilt u op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen binnen onze vereniging zoals de uitslagen van de wedstrijden, zie dan onze website www.poepenkolk.nl welke door dhr. Reezigt actueel wordt gehouden of op facebook https://nl-nl.facebook.com/poepenkolk.

De secretaris