Nachtvissen

Vissen van 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopgang mag waar het is toegestaan, alleen met een nachtvispas van de HSV De Poepenkolk of voor leden van HSV De Poepenkolk ook met een landelijke NachtVIStoestemming van Sportvisserij Nederland. De nachtvispas van de HSV De Poepenkolk is te verkrijgen bij onze verkoopadressenPersonen onder de 16 jaar mogen uitsluitend nachtvissen onder begeleiding van een persoon die minimaal 16 jaar is.

Het nachtvissen geldt niet voor de Goorkolk. Dit is natuurgebied en hier mag in opdracht van Staatsbosbeheer na zonsondergang en voor zonsopgang niet gevist worden. 

Nachtvissen in de haven is verboden van 24.00 tot 6.00 uur, vanaf het begin van de haven bij de botters tot en met het havenkantoor. Dit geldt vanaf de kant en met de boot, zie Visreglement haven en havenkanaal Elburg

Kampeermiddelen plaatsen verboden.

De regels over het gebruik van een tentje of ander schuil- of kampeermiddel zijn op 1 oktober 2012 niet veranderd. Het is nog altijd de bevoegdheid van de gemeente om dit te regelen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
De APV staat op de website van de gemeente Elburg.
Hoofdstuk 4, Afdeling 5, art 4:17, 4:18 en 4:19 van de APV gaat over kamperen buiten kampeerterreinen.
Art 4:18 pnt 1: het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd.
Art 4:18 pnt 3: Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid.